AVISEQ Critical Communication AB är ansvariga för behandlingen av Dina personuppgifter. AVISEQ säkerställer att hanteringen av dina personuppgifter går rätt till, vilket vi gör i enlighet med vår dataskyddspolicy dataskyddspolicy AVISEQ har personuppgiftsbiträdesavtal med Eltel Networks Infranet AB.
Du har rätt att få del av de personuppgifter som finns registrerade om Dig. Om Du har några frågor om detta kan du när som helst kontakta oss genom att skicka ett email till: info@aviseq.se