Härmed godkänner jag att mina personuppgifter registreras och behandlas för rekrytering. Lämnade uppgifter kommer att vara tillgängliga för HR och rekryterande personer inom organisationen i enlighet med EU:s Dataskyddsförordning (2018), GDPR.


Behandling av personuppgifter

Uppgifterna som du lämnar i din ansökan registreras för AVISEQs räkning i AVISEQs rekryteringssystem, Talent Software.

Vi behandlar följande personuppgifter:

Namn

Födelseår

Kön

Kontaktuppgifter: e-postadress, telefonnummer, adress

Svar på urvalsfrågor i ansökningsformuläret

Tillval:

CV

Personligt brev

Övriga bifogade filer (Betyg) 

 

AVISEQ är personuppgiftsansvarig

AVISEQ är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.


Vad ska personuppgifterna användas till?

AVISEQ behandlar personuppgifterna för att kunna administrera ansökan och tillsätta utannonserade tjänster. Din ansökan kommer att hanteras via en kandidatprofil som samlar information du lämnat in i samband med din jobbansökan. Din kandidatprofil kan komma att vara föremål för andra rekryteringsprocesser.

Urval enligt kravprofil

För varje enskild tjänst använder vi en kravprofil/kravspecifikation som ramverk för de beslut som görs.

Urvalsfrågor

Baserat på dina svar i urvalsfrågorna i ansökningsformuläret kan du bli refusera om du inte uppfyller skallkrav enligt kravspecifikationen.


Vem kan ta del av uppgifterna?

Lämnade uppgifter kommer att vara tillgängliga för HR och rekryterande personer inom organisationen.

Om du har skyddad identitet ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen. Du bör även vara aktsam om vilken information du delar i din ansökan. Delge därför endast information som är relevant för den aktuella befattningen.


Hur länge sparas personuppgifterna?

Samtliga personuppgifter kommer att raderas från AVISEQ’s databas i rekryteringssystemet inom 36 månader efter din senast sökta tjänst.


Du har rätt att få veta vilka uppgifter AVISEQ har om dig

Du har rätt att få information om vilka uppgifter AVISEQ har om dig i form av ett registerutdrag. Du kan även begära att vi rättar felaktiga uppgifter eller raderar information om dig. Du har också rätt att dra tillbaka ditt samtycke för att vi behandlar dina personuppgifter. Vi kommer då att ta bort din ansökan samt radera de personuppgifter som är associerade med ansökningen från vårt rekryteringssystem.


Kontakt vid begäran om registerutdrag/ändra/radera uppgifter samt övriga frågor gällande personuppgiftshantering


Namn: hr@aviseq.se

Organisationsnummer:  559235-1083

Postadress: Box 23, 190 45 Stockholm-Arlanda

Besöksadress: Navigatörsvägen 1

Telefon: 08 - 502 53 000